Irina: +(371) 26 35 70 67
 Olga: +(371) 25 96 59 12
facebook twitter
Vingrošana

Vingrošana - viens no īpaši populāriem sporta veidiem un fiziskas kultūras

Sporta vingrošanas ir: sporta, mākslas, akrobātiskas, estētiska, komandas vingrošana.

Atveseļošanas vingrošana paredz vingrinājumu izpildi dienas režīmā rītu vingrošanas, sporta vingrinājumu veidā. Eksistē atveseļošanas vingrošanas daži veidi:

- Higiēniska vingrošana - tiek izmantota veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, atbalsta fiziskas un gara darbspējas , sabiedriskas aktivitātes augstā līmenī.

-  Ritmiska vingrošana - atveseļošanas vingrošanas paveids.

Ritmiskas vingrošanas svarīgs elements ir muzikāla pavadība. 

Mums ir vairākas grupas:

- paši mazākie (4-6 gadi),

- vidējā grupa (7-12 gadi),

- vecākā grupa (12-16 gadi),

- koriģējošas vingrošanas grupa,

- vingrošana pieaugusajiem. 

Arī notiek individuālās nodarbības un nodarbības nelielās grupās (2-4 cilvēki), dienas un laiks pēc vienošanas. 

Nodarbošanas kalendārs